ss-topflow.com

อังคาร, กันยายน ๐๒, ๒๕๕๗

Image1

ระบบการกรีดยางแบบ LLC

1.   ระบบการกรีดยางแบบ LLC
LLC = Long Live Cycle Tapping คือการกรีดยางระบบใหม่ที่ได้พัฒนาจากการศึกษาระบบสรีระ วิทยาของต้นยาง ซึ่งผ่านการทดลองและนำมาปฏิบัติจริงทำให้ง่ายต่อการจัดการได้ปริมาณผลผลิต ที่เพิ่มขึ้น ต้นยางมีบาดแผลน้อยที่สุด โดยจะส่งผลให้ต้นยาง ยังคงความสมบูรณ์ ช่วยยืดอายุการ ใช้งาน ต้นยางได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1.1 การกรีดหน้ายางสั้น  4 นิ้ว
1.2 การกรีดยางจากด้านล่างขึ้นด้านบน
1.3 การกรีดหน้ายางเฉียง 45 องศา
1.4 การกรีดยางตอนเย็น
1.5 การกรีดหนึ่งวันเว้นสองวัน
1.1 การกรีดหน้ายางสั้น  4 นิ้ว
คือ การกรีดยางโดยใช้พื้นที่ของเปลือกยางกว้าง 4 นิ้วทำให้ประหยัดพื้นที่หน้ายางและยืดอายุ การใช้งานของต้นยางได้นานขึ้น โดยปกติเราจะกรีดเปลือกยาง กว้าง 8-12 นิ้วซึ่งทำให้สูญเสียพื้น ที่ของเปลือกยาง โดย เปล่าประโยชน์และอายุใช้งานของต้นยางสั้นลง

การเปรียบเทียบเปลือกยางระหว่าง

การกรีดนางหน้าสั้น 4 นิ้ว กับ การกรีดยางหน้าปกติ 8-12 นิ้ว
ข้อมูลที่เปรียบเทียบ การกรีดหน้ายาง 4 นิ้ว การกรีดกน้ายาง 8-12 นิ้ว
1. การใช้พื้นที่เปลือกยาง 4 นิ้ว/การกรีด 1 ครั้ง 8-12 นิ้ว/การกรีด 1 ครั้ง
2. อายุการใช้งาน มากกว่า 40 ปี 18 - 22 ปี
3. เวลาในการกรีด น้อย มาก
4. การกรีดยางตอนเย็น น้อย มาก
5. การกรีด 1 วัน เว้น 2 casino online วัน ดี ไม่ดี
6. ระยะเวลาการฟื้นตัวของเปลือกยาง เร็วมาก ช้า

1.2  การกรีดยางจากด้านล่างขึ้นบน
โดยปกติท่อน้ำยางจะไหลเวียนรอบต้นยางในลักษณะจากด้านขวาบนลงมาด้านซ้ายล่าง ระ บบกรีดยางแบบ LLC จะกรีดขึ้นไปรับท่อน้ำยางใหม่ตลอด ดังภาพ 1.2.1 ส่วนการกรีดปกติจะกรีด จากด้านบนลงมาด้านล่าง จะทำให้ท่อน้ำยางขาดตอน จึงทำให้ผลผลิตน้อยดังภาพ 1.2.2

1.3 การกรีดหน้ายางเฉียง 45 องศา
การกรีดหน้ายางเฉียง 45 องศา จะทำให้พื้นที่การกรีดตัดท่อน้ำยางให้ได้มากที่สุดและทำให้ การไหลของน้ำยางลงสู่ถ้วยรองรับได้สะดวก ไม่หกตามหน้ายาง

1.4 การกรีดยางตอนเย็น (ช่วง 5-6 โมงเย็น)
ระบบ ท็อปโฟลว์ น้ำยางจะไหลประมาณ 12-15 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภูมิประเทศความ สมบูรณ์ของดิน และต้นยาง จากการเปรียบเทียบ การกรีดยางช่วงเย็นประมาณ 5-6 ชั่วโมง การไหล ของน้ำยางผ่านช่วงเวลากลางคืนซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ มีลมพัดโกรกน้อย ทำให้หน้ายางแห้งช้าปริมาณ ผลผลิตที่ได้จะมากกว่าการกรีดในช่วงเวลาอื่น การกรีดยางช่วงเย็นยังมีแสงสว่างทำให้คนกรีดยาง สะดวกเวลากรีดยาง ไม่ต้องใช้ตะเกียงไฟในการกรีดและตื่นเช้ามืดมากรีดยางทำให้การกรีดยางมี ประสิทธิภาพ

1.5 การกรีดหนึ่งวันเว้นสองวัน
เป็นระยะการกรีดที่เหมาะสม เพราะระบบท็อปโฟลว์จะให้ผลผลิตน้ำยางปริมาณมาก การกรีด หนึ่งวันเว้นสองวัน เพื่อให้ต้นยางได้พักประมาณ 48 ชั่วโมง มีเวลาในการดูดแร่ธาตุเพื่อใช้ในการสัง เคราะห์แสงผลิตเป็นน้ำยาง จึงทำให้ต้นยางสมบูรณ์ตลอดเวลา
ข้อดี : จะไม่ทำให้เกิดโรคหน้าแห้งตายนึ่ง

สาเหตุขอโรคหน้าแห้งตายนึ่ง : เกิดจากการกรีดมาก ไม่พักหน้ายาง

Erectile dysfunction comparison drug, amiodarone 5 jours sur 7 by dysfunction erectile caused trama. Impact psychosocial dysfunction erectile, cialis male enhancement erectile of cause dysfunction. Cures erectile disfunction natural for, cheap cialis for you dysfunction erectile treatment alternative. Erectile dysfunction compared drugs, who makes generic viagra dysfunction info erectile. Dysfunction assist pumps erectile vacuum to, buying viagra in the uk erectile dysfunction medication induced. Anxiety erectile dysfunction, average age viagra users dysfunction fact erectile. Effects erectile side dysfunction, 150 viagra dysfunction smoking erectile. Cure for natural erectile, sertraline cost without insurance erectile diuretic. Erectile dysfunction on guidelines, viagra effekt pa kvinnor erectile dysfuntion drugs. Chat yahoo groups about erectile dysfunction, birth control levitra pill and treatment cause erectile of dysfunction.

3ระบบ

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวาน0
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้18
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterเดือนนี้18
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterรวม293589

We have: 18 guests online
Your IP: : 184.72.72.182
 , 
Today: กันยายน ๐๒, ๒๕๕๗

สกยวจยยาง กรมอต rakayang  GG